Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Luftbehandlings- och styrinstallationer för MSB

2016-12-19

Vi har fått nöjet att vara med och göra luftbehandlings- och styrinstallationer för MSB (Myndigheten för Samhälls skydd och Beredskap). Projektet är en totalentreprenad med hög teknisk standard.

Beställare: Skanska
Projektledare: Bo Wiktorsson
Färdigt: 2018

« Tillbaka