Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Projekt:

Kv Plinten

Ny produktion av två femvåningshus med totalt 40 lägenheter på södra Hemvägen i Karlstad

« Tillbaka | Visa alla »

Projektfakta:

Kv Plinten

Byggherre: KBAB

Beställare: Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektledare: Henrik Nilsson