Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Projekt:

Sundsta/Älkullegymnasiet

Karlstad Kommun kommer att utföra en om/nybyggnation för en sammanhållen och samordnad gymnasieskola med ca 2000 elever.

Med byggstart Hösten 2017 och färdigställande 2021

Koncept för byggnadtionen är:

En samanhållen skolbyggnad

Ta tillvara på platsens naturliga förutsättningar

Skapa en trygg struktur.

Ventilationsantreprenaden innefattar ny installation av aggregar och upprustning av befintligt.

« Tillbaka | Visa alla »

Projektfakta:

Sundsta/Älkullegymnasiet

Byggherre: Karlstad Kommun

Beställare: Skanska

Entreprenadform: Partneringentreprenad

Projektledare: Bo Wiktorsson